אשכול גנים אייזק שטרן תל אביב

 
  • הקמת המבנה לאשכול גנים כולל 3 כיתות גן וחצרות המוגנות מרוחות מערביות בקומת הקרקע, ו-2 כיתות בקומה שניה עם חצרות גג צמודות.
  • שימוש בחומרים ומפרטים לעמידה בתקן בניה ירוקה וטיפול במפגעי רעש מטוסים
  • הבנייה משלבת חללים פנימיים מחוץ לכיתות והפרדה מוחלטת בין כיתה לכיתה
  • האשכול בנוי על חזית הרחוב ללא גדרות
  • תכנון מפלסי בהתייחס לטופוגרפיה, אפשרות כניסה ישירה מהרחוב ויציאה לחצרות במפלס גבוה יותר.
מזמין העבודה:
עזרה ובצרון - חברה לשכון בע"מ
קבלן ראשי:
י.ד עשוש תשתיות בע"מ
מיקום:
תל אביב
שנת ביצוע:
2018