הקמת ישוב לשם

 
הקמת היישוב לשם (עלי זהב מערב)
 
תכולת העבודה:
  • עבודות תשתית ופיתוח נרחבות בשטחים פתוחים/ציבוריים
  • עבודות חציבה וגריסה בכמות מעל -1,500,000 מ"ק וניפוי החומר הגרוס
  • קירות תומכים
  • תשתיות מים ביוב וניקוז
  • עבודות עפר, ועוד
מזמין העבודה:
הרי זהב בע"מ
שנת ביצוע:
2010-2015