תחנת כח דליה

  • הכשרת השטח 
  • עבודות עפר ותשתיות מצעים 
  • עבודות ביסוס למבנה התחנה
  • פיתוח השטח 
  • סלילת כבישים ורחבות 
  • גינון נופי 
  • קיר מסמרים להגנת עמודי חשמל 
מזמין העבודה:
אלסטום ישראל בע"מ
קבלן ראשי:
י.ד עשוש תשתיות בע"מ
שנת ביצוע:
2013-2015