תחנת רכבת רמלה

שדרוג תחנת הרכבת ברמלה

תכולת העבודה:

 • עבודות בניה וגמר
 • עבודות פיתוח
 • ביצוע גשר
 • תשתיות לרכבות
 • שדרוג התחנה הקיימת
 • בניית רציפי נוסים כולל סככות וריבוט
 • מעליות ודרגנועים 
 • עבודות חשמל
 • מנ"מ
 • תאורה,
 • מיזוג אוויר וכיוב'
מיקום:
רמלה
שנת ביצוע:
2011-2013