אצטדיון רחובות

מזמין העבודה:
ה.ל.ר. החברה לפיתוח רחובות
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש
מיקום:
רחובות
שנת ביצוע:
2021