בי"ס ביכורים עירוני א' תל אביב

מזמין העבודה:
עזרה ובצרון בע"מ
מיקום:
תל אביב