ביצוע עבודות הנדסה אזרחית אינפרא 1 במקטע 2.1- G3 בין צומת אבו כביר לצומת קיבוץ גלויות בקו הירוק

מזמין העבודה:
נתע - נתיבי תחבורה עירוניים

תכולת העבודה:

הרחבת הדרך בצד המזרחי של דרך פנחס לבון. כולל: העתקת קו המים המגיסטראלי, הארכת מעבר עופר והעברת התנועה על גבי התקרה החדשה, עבודות בטון.
עבודות בחלק תוואי הרק"ל המתוכנן כולל: הריסת מעבר עופר הקיים ובנייתו מחדש, העברת התנועה על גבי התקרה החדשה של מעבר עופר. 
עבודות בחלק המערבי של רחוב פנחס לבון כולל: הריסת מעבר עופר הקיים ובנייתו מחדש, העברת התנועה על גבי התקרה החדשה צד מערב, עבודות בטון בצד המערבי, עבודות על קווי תשתית ופיתוח בכול הפרויקט למעט רצועת הרק"ל העתידית.