ביצוע עבודות הנדסה אזרחית אינפרא 1 ,במקטע 2.PLE3 דיפו הטייסים שבקיבוץ בארות יצחק

מזמין העבודה:
נתע - נתיבי תחבורה עירוניים

תכולת העבודה: פתיחה לתנועה של צומת הכניסה, גמר חישוף פירוקים ועקירות, עבודות העפר וגמר, פירוק צנרת השקיה והתקנה חדשה לרבות סילוק מאתר.