ביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בשדרות לוי אשכול בחולון, צומת חולון, דרך בן צבי בתל אביב-יפו - הקו הירוק, מקטע G1 – תת מקטע G1-7

מזמין העבודה:
נתע - נתיבי תחבורה עירוניים
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש
פיקוח:
ברן ישראל בע"מ
מיקום:
חולון
שנת ביצוע:
2021

העבודות כוללות, בין היתר: עבודות פירוקים, כולל פירוק איי תנועה, פירוק מעקות, פירוק קירות, פירוק תשתיות ישנות שבוטלו.עקירת עצים והעתקת עצים, עבודות סלילה וסלילה זמנית, עבודות סלילת מדרכות, שבילי אופניים ופיתוח סופי, כולל ריצופים ואלמנטי גמר;, אספקה והתקנה של עמודי וגופי תאורת רחוב זמניים וסופיים, טיפול בתשתיות חשמל כולל הורדת קווים עיליים וביצוע קווים תת קרקעיים, הזנות, חציות וארונות, ביצוע תשתית כבלים כולל בזק, פרטנר, סלקום והוט, ובכלל זה גם פתרונות הגנה על מערכות קיימות; 8 .ביצוע מערכת ניקוז והתחברויות למערכת הקיימת; 9 .חיזוק ושיקום מובלי ניקוז תת קרקעיים, ביצוע קווי מים וביוב, לרבות קווים מאספים ולרבות חיבורים והתאמות לחיבורי מגרשים, ביצוע קירות תמך, קירות גדר, מדרגות, שערים, עבודות גידור והתאמות בכניסות למגרשים ובאזורי הפיתוח, הסדרי תנועה סופיים - תמרור וצבע. הסדרי תנועה זמניים לכל משך הביצוע, תשתית רמזורים, עבודות פיתוח וגינון כולל נטיעות, עבודות פיתוח וריהוט רחוב.