גן ילדים הנשיא

מזמין העבודה:
עזרה וביצרון - חברה לשיכון בע"מ
קבלן ראשי:
י.ד עשוש תשתיות בע"מ
מיקום:
תל אביב
שנת ביצוע:
2012

בניית 2 גן ילדים כולל מתקני משחקים בתקופה של 7 חודשים