הטיית המסילה והפרדה מפלסית במפגש 212

מזמין העבודה:
רכבת ישראל בע"מ
פיקוח:
קבוצת גדיש הנדסה וניהול בע"מ
מיקום:
מפגש 212
שנת ביצוע:
2008-2009

עבודות תשתית להטיית קו רכבת באורך של 2.5 ק"מ.

תכולת העבודה:

  • עבודות תשתית למסילה ומערכות ניקוז
  • גשר רכבת
  • עבודות תקשורת לרכבת
  • מערכות מים
  • סלילת כבישים ודרכי גישה
  • שיקום נופי