הקמת היישוב לשם

מזמין העבודה:
מועצה אזורית שומרון
קבלן ראשי:
י.ד עשוש תשתיות בע"מ
פיקוח:
מנור קרני הנדסה
מיקום:
לשם
שנת ביצוע:
2014-2018
הקמת היישוב לשם (עלי זהב מערב)
 
תכולת העבודה:
  • עבודות תשתית ופיתוח נרחבות בשטחים פתוחים/ציבוריים
  • עבודות חציבה וגריסה בכמות מעל -1,500,000 מ"ק וניפוי החומר הגרוס
  • קירות תומכים
  • תשתיות מים ביוב וניקוז
  • עבודות עפר, ועוד
http://www.ashush.co.il/%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%A9%D7%9D#project-map