הרחבת היישוב בת הדר

מזמין העבודה:
חכ"ל חוף אשקלון
פיקוח:
רימון - סביבת נוף
מיקום:
בת הדר
שנת ביצוע:
2006

ביצוע עבודות עפר ותשתיות עבור 58 יחידות דיור ביישוב בת הדר.

תכולת העבודה:

  • עבודות עפר, מצעים ותשתיות
  • אספלטים
  • מערכות מים, ביוב וניקוז
  • תאורת כבישים
  • מערכת תקשורת תת קרקעית
  • ביוע מערכות חשמל והכנת לח"ח ועוד
  •