הרי זהב שכונה צפונית

עבודות עפר נרחבות כולל פיצוצים מבוקרים.

עבודות תשתיות מלאות ליישוב חדש: ביוב, ניקוז, סניקה, חשמל, תאורה, טל"כ, בזק ומים.

עבודות תימוך נרחבות, מסלעות, קירות כובד וטר ארמה.