כביש 431

מזמין העבודה:
נתיבי היובל
קבלן ראשי:
דניה סיבוס
מיקום:
כביש 431
שנת ביצוע:
2011-2007

כביש רוחב שמחבר בין כביש 20 (נתיבי אילון) לכביש מס׳ 1 (ת״א ירושלים)

תכולת העבודה:

  • עפר תשתיות ניקוז לכביש באורך של 10 ק״מ ורוחב של 150 מ׳
  • שינוע עפר למרחקים של עד 21 ק״מ בכמות של יותר - 2,500,0000 מ״ק
  • עבודות עפר בכמויות של כ- 3,5000,000 מ״ק
  • תשתית לכביש כולל מצעים אגו״מ בכמויות של יותר מ- 450,000 מ״ק
  • מער׳ ניקוז באורך של 10 ק״מ
  • תעלות ניקוז, שיפועים, מדרונות
  • טיפול נופי