אשקלון עיר ימים

מזמין העבודה:
משרד הבינוי והשיכון
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש תשתיות בע"מ
מיקום:
אשקלון
שנת ביצוע:
2020-2021

לאתר הפרויקט: https://www.ashush-ashkelon.com/