מחיר למשתכן - עשוש בעיר היין, מגרש 26

מזמין העבודה:
משרד הבינוי והשיכון
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש תשתיות בע"מ
מיקום:
אשקלון
קישור לאתר:
אתר הפרוייקט

לאתר הפרויקט כנסו ל:https://www.ashush26-mishtaken.com/