מיגון עוטף עזה שדרות

מזמין העבודה:
עמיגור , פיקוד העורף , משרד הבינוי והשיכון
פיקוח:
ראול כ"ץ ניהול פרויקטים , אשר אולניק - חברה להנדסה
מיקום:
שדרות
שנת ביצוע:
2010-2012

בהתאם להנחיית הממשלה לביצוע מיגון עוטף עזה, זכתה חברת י.ד. עשוש תשתיות בע"מ במכרז להקמת 460 ממדי"ם בשדרות דרך עמיגור. 

תכולת העבודה:

  • עבודות בנייה וגמר של 460 יחידות ממ"ד וחיבורם למגדלי מגורים קיימים
  • הסטת תשתיות וביצוע תשיות חדשות
  • עבודות שיקום ופיתוח נופי
  • עבודה בו זמנית במספר רב של מתחמים בעיר שדרות צמוד למגדלי מגורים מאוכלסים וברמקם עירוני