מנחת הבונים

מזמין העבודה:
רכבת ישראל
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש תשתיות בע"מ
שנת ביצוע:
2021-2022