מרינה מול אשקלון

מזמין העבודה:
חברת הכשרה לביטוח
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש תשתיות בע"מ
מיקום:
אשקלון
שנת ביצוע:
2015

בניית קניון על גדות חופי אשקלון במתחם המרינה

 

תכולת העבודה:

  • בניית שלד וגמרים
  • ניהול העבודה מול קבלני משנה בתחומי החשמל, מיזוג האוויר, מעליות, קבלן חיפוי מבנה וכו'
  • ביסוס מורכב ביותר בתוך מי תהום
  • בניה מותאמת לתנאי סביבה ימית לפי תקן 118
  • תוספות אלסטיות לבטון
  • פיתוח סביבתי
  • חיפוי דקים
  • ריצופים מיוחדים ועוד
  • מזמין העבודה:
  • חברת הכשרה לביט