מרכז תחבורה עירוני מודיעין

מזמין העבודה:
החברה הכלכלית מודיעין בע"מ
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש תשתיות בע"מ
פיקוח:
י.ד ירדן
מיקום:
מודיעין
שנת ביצוע:
2017