מתחם תפעולי רכבת אשקלון

מזמין העבודה:
רכבת ישראל
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש תשתיות בע"מ
מיקום:
אשקלון

הקמת המתחם התפעולי החדש שישמש לתחזוקת מערכי הקרונועים החשמליים הדו-קומתיים. מתחם זה יתווסף למתחם התחזוקה של רכבת ישראל בבאר שבע (הגדול ביותר במזרח התיכון) מתחם התחזוקה בלוד ולמתחמי התחזוקה של הרכבת בחיפה.

 

 • מבנה מניה חברת חשמל  )מבנה (200  בשטח כולל כ 29 מ''ר.
 • מבנה שער + ביתן כניסה (מבנה 300) בשטח כולל כ 110 מ''ר.
 • מבנה מסילאים (מבנה 400) בשטח כולל כ 700 מ''ר.
 • מבנה תפעול בקרה וחשמל (מבנה 500) בשטח כולל כ 1200 מ''ר.
 • מאגר מים + חדר משאבות (מבנה 600(בשטח כולל כ  220 מ''ר.
 • רציף טיפול מכין (מבנה 700) בשטח כולל כ  2300 מ''ר.
 • מבנה אנרגיה צפוני (מבנה (800 בשטח כולל כ 70 מ''ר.
 • עבודות חפירה ומילוי
 • ביצוע מבנה תחתון להנחת מסילות
 • ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לרבות הקמת קיר תומך לאורך המתחם
 • תשתיות מים וביוב מתחמיות לרבות העתקת תשתיות של תאגיד מי
 • אשקלון.
 • תשתיות ניקוז מתחמיות לרבות ביצוע מעבירי מים
 • תשתיות חשמלו תקשורת
 • עבודות פיתוח וסלילה
 • עבודות גינון