עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בשדרות ירושלים בחולון הקו הירוק – מקטע G1 (תת מקטע G1-4)

מזמין העבודה:
נתע - נתיבי תחבורה עירוניים
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש
מיקום:
חולון
שנת ביצוע:
2021


ביצוע עבודות "אינפרא 1" לקו הירוק של הרק"ל – תת מקטע G1-4, אשר כוללות עבודות סלילה, העתקת תשתיות ופיתוח לכל אורך תת המקטע, אשר מטרתן פינוי רצועה באופן מלא לצורך יצירת רצועת רק"ל.
הפרויקט כולל את שדרות ירושלים בחולון באורך של כ- 1740 מטר: מחתך 2+840 ועד חתך 4+580. המקטע מתחיל דרומה לצומת המלאכה/ירושלים (כולל צומת המלאכה/ירושלים) ומצפון גבול הביצוע לקראת צומת ירושלים/סוקולוב (לא כולל צומת ירושלים/סוקולוב).
תת מקטע 1-4G, הינו תת מקטע אחד מתוך 7 תתי מקטעים המצויים בתחום הקו הירוק העובר בשדרות ירושלים בעיר חולון. 
 

תוכן העבודה: עבודות פירוקים , כולל פירוק איי תנועה , פירוק מעקות , פירוק קירות , פירוק תשתיות ישנות שבוטלו,  עקירת עצים והעתקת עצים, עבודות סלילה וסלילה זמנית ; עבודות סלילת מדרכות ופיתוח סופי , כולל ריצופים ואלמנטי גמר ; אספקה והתקנה של עמודי וגופי תאורת רחוב זמניים וסופיים ; טיפול בתשתיות חשמל כולל הורדת קווים עיליים וביצוע קווים תת קרקעיים , הזנות , חציות וארונות ביצוע תשתית כבלים כולל בזק , פרטנר , סלקום , הוט , ובכלל זה גם פתרונות הגנה על מערכות קיימות ; ביצוע מערכת ניקוז והתחברויות למערכת הקיימת ; ביצוע קווי מים וביוב , לרבות קווים מאספים ולרבות חיבורים והתאמות לחיבורי מגרשים ביצוע קירות תמך , קירות גדר , מדרגות , שערים , עבודות גידור והתאמות בכניסות למגרשים ובאזורי הפיתוח ; הסדרי תנועה סופיים - תמרור וצבע . הסדרי תנועה זמניים לכל משך הביצוע ; תשתית רמזורים ; עבודות פיתוח וגינון כולל נטיעות ; עבודות פיתוח וריהוט רחוב ; ביצוע תשתית לחברת חשמל הכוללת אספקה והתקנה של חדרי טרנספורמציה בודדים עיליים , הכנת תשתית תת קרקעית של שוחות וצנרת להשחלת כבלי מייג ומתח נמוך , השחלת כבלי מייג ומתח נמוך.