עיר היין אשקלון - עבודות עפר ופריצת כבישים

מזמין העבודה:
החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
קבלן ראשי:
י.ד. עשוש תשתיות בע"מ
מיקום:
אשקלון
שנת ביצוע:
2018-

שכונת עיר היין באשקלון הינה חלק מהסכם הגג שנחתם בשנת 2015 על ידי משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל ועיריית אשקלון.

פרויקט המגורים היוקרתי ממוקם באזור דרום-מזרח של העיר, ויכלול בתוכו מגורים, מוסדות חינוך וציבור, מרכזי תרבות וקהילה, מרכזים רפואיים, בתי כנסת, מוסדות לחינוך מיוחד, מועדונים שונים וכמובן שצ"פ (שטחים ציבוריים פתוחים) שכונתי.

חברת י.ד. עשוש מבצעת עבודות עפר לכבישים ומגרשים במתחם עיר היין (שלב א') הכוללת בין היתר חפירה, מילוי עד תחתית מבנה הכביש, חפירה ו/או מילוי מגרשים עד 1 מ' מרום 0:00, העתקה ו/או כריתה של עצים, חישוף כרל שטח המתחם בעומק 30 ס"מ, פינוי מטרדים דיימים באתר ובהם צנרת קיימת, שוחות, מבנים קירות ועוד.

נפח עבודות עפר חפירה מילוי כ- 3,000,000 מ"ק.