פארק אריאל שרון - הטיית נחל שפירים

מזמין העבודה:
פארק אריאל שרון בע"מ
מיקום:
פארק אריאל שרון
שנת ביצוע:
2012-2015
הטיית נחל שפירים
 
תכולת העבודה:
  • הטיית נחלים
  • תשטיפים ביוב וניקוז
  • העתקת קו תשטיפים וקו סניקה
  • טיפול ושיקום מטמנת חירייה במדרונות
  • עבודות עפר,ועוד