שידרוג תחנת רכבת קרית גת

מזמין העבודה:
רכבת ישראל
פיקוח:
יורם גדיש בע״מ
מיקום:
קרית גת
שנת ביצוע:
שלב א׳ 2004-2006 שלב ב׳ 2008-2009

שדרוג תחנת הרכבת בקרית גת

תכולת העבודה:

 • עבודות בניה גמר
 • עבודות תשתית למסילות בתחנה
 • ביצוע מעבר תת קרקעי
 • סלילת כבישים
 • מערכות מים וכיבוי אש
 • מערכות שעונים
 • לוחות ותאורה
 • הארכת רציפים פיתוח
 • בניית רציפי נוסעים כולל סככות וריהוט
 • גשר מפלדה כולל מעלית נכים
 • עבודות חשמל
 • מנ"מ
 • פיתוח
 • תאורה
 •  שדרוג התחנה הקיימת
 • מערכות ניקוז
 • גשר רכבת
 • עבודות תקשורת לרכבת
 • סלילת כבישים לאחר הטיית קו רכבת 
 • פיתוח
 • שיקום נופי ועוד