שכונת שמ"ח מכון ויצמן למדע

מזמין העבודה:
מכון ויצמן למדע
מיקום:
רחובות

הקמת שכונת מדענים חדשה (שמ"ח)  במתחם השטח שבין בית לוננפלד ובית אירופה ובין שכונת וילנר.  
בשכונה 74 יח"ד מתוכם כ- 30 בתים צמודי קרקע ו- 44 דירות בבנייה רוויה, בבניינים בני 5 קומות שיכללו גם חניונים תת קרקעיים.  
בשכונה החדשה בוצעו עבודות פיתוח סביבתי בשטח כולל של 34 דונם.