תחנת רכבת לוד

מזמין העבודה:
רכבת ישראל
קבלן ראשי:
אחים עשוש בע"מ
פיקוח:
יורם גדיש בע״מ
מיקום:
מתחם רכבת ארצי לוד
שנת ביצוע:
שלב א׳ 2004-2006 שלב ב׳ 2008-2009

ביצוע עבודות הבניה - סדנת ציוד מכני, סככת שטיפה, מחסן חומרים, תשתיות להנחת מסילות דיור, בנית מערכת לתיגבור לחץ מים ועוד

עבודות: עפר, מים, ביוב, ניקוז, כיבוי אש, חשמל, תאורה, שבילי הליכה, כבישי גישה והשלמות שונות - במתחם רכבת ארצי - לוד

תכולת העבודה:

שלב א׳

 • בניית סדנת ציוד מכני - מקונסטרוקציית פלדה ובניה מתקדמת
 • בניית מחסן אספקת חומרים - כנ״ל
 • בניית סככת שטיפה לציוד - מקונסטרוקציית פלדה
 • תכנון וביצוע מער׳ ספרנקלים ל-3 המבנים
 • סלילת מערכת כבישים ורחבות
 • ביצוע מערכת מים ומער׳ הידרנטים היקפית למתחם
 • מערכת ביוב למבנים
 • תאורת רחוב (כולל עמוד תאורה בגובה 18 מ׳)
 • עב׳ תשתית למסילות דיור - 14,000  מ״א של מסילה
 • מער׳ ניקוז למסילות הדיור במתחם
 • תכנון והקמת מיכל מים מפלדה בגודל 5,000 מ״ק
 • ביצוע קידוחים אפקיים גמישים לאורך רציף של יותר מ-800 מ׳
 • הריסות מבנים ופרוקים

שלב ב׳

 • תכנון וביצוע מער׳ לתגבור לחץ מים למתחם (360 מק״ש בלחץ 6 אטמ׳)
 • תכנון וביצוע מער׳ סחרור מים
 • תכנון וביצוע דיזל גנראטור למשאבות כיבוי אש
 • ביצוע הזנות קווי מים לכיבוי אש במתקני המתחם (כולל מתקני דלק)