תחנת רכבת רמלה

מזמין העבודה:
רכבת ישראל בע"מ
מיקום:
רמלה
שנת ביצוע:
2011-2013

שדרוג תחנת הרכבת ברמלה

תכולת העבודה:

 • עבודות בניה וגמר
 • עבודות פיתוח
 • ביצוע גשר
 • תשתיות לרכבות
 • שדרוג התחנה הקיימת
 • בניית רציפי נוסים כולל סככות וריבוט
 • מעליות ודרגנועים 
 • עבודות חשמל
 • מנ"מ
 • תאורה,
 • מיזוג אוויר וכיוב'
http://www.ashush.co.il/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%9C%D7%94#project-map