תחנת רכבת שדרות

מזמין העבודה:
רכבת ישראל בע"מ
פיקוח:
האחים מרגולין (אהוד רויטמן)
מיקום:
שדרות
שנת ביצוע:
שלב א 2011-2013 שלב ב 2014-2015
הקמת תחנת רכבת מוגנת בשדרות.
תחנת רכבת ממוגנת הראשונה בעולם!
 
תכולת העבודה:
 • עבודות בניה וגמר
 • קירות תמך וקיר שיגומים
 • מעברים תת קרקעי כולל מתחת כביש מע"צ
 • תחנות סניקה ושאיבה
 • גינון והשקייה
 • כבישים ודרכים
 • תשתית רכבתית
 • תשתיות ניקוז ביוב ומים
 • פיתוח ותשתיות בשטחים ציבוריים/פתוחים כולל פיתוח נופי למסילה ופיתוח סביבתי לחניה
 • חניון
 • מערכות חשמל מתח גבוה ונמוך ומערכות אלקטרו מכניות
 • מסילות
 • עבודות עפר, ועוד

כתבה מתוך אדריכלות ישראלית