תשתיות ועפר עבור גשר רכבת מעל נחל בוהו

מזמין העבודה:
רכבת ישראל בע"מ
קבלן ראשי:
שיכון ובינוי בע"מ
פיקוח:
אחים מרגולין - אהוד רוייטמן
שנת ביצוע:
2013-2014

תשתיות ועפר עבור הקמת גשר לרכבת מעל נחל בוהו

  •  עבודות עפר לביסוס
  • תשתיות מצעים וחצץ למיסיעת רכבת 
  • שיקום נופי 
http://www.ashush.co.il/%D7%92%D7%A9%D7%A8-%D7%91%D7%95%D7%94%D7%95#project-map